ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. negro (adj) შავი
  2. nivel (m) დონე
  3. nombre (m) სახელი
  4. novela (f) რომანი/ნოველა
  5. novio (f) შეყვარებული, საქმრო
  6. nuestro (adj) ჩვენი
1