ლექსიკონში ნათარგმნია 5327 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. die Z-Achse, (pl.) die Z-Achsen (f) [math] - Z - ღერძი სამგანზომილებიან სისტემაში
 2. zacken, zackt, zackte, hat gezackt - დაკბილვა
 3. der Zackenfirn, (pl.) die Zackenfirne oder die Zackenfirnen (m) [meteo] - კალგასპორები (თოვლის ან ყინულის ზემოთაღმართული წვეტები)
 4. die Zahl, (pl.) die Zahlen (f) [math] - ციფრი, რიცხვი
 5. zählen zu, +D - ითვლება
 6. das Zahlensystem, (pl.) die Zahlensysteme (n) [math] - თვლის სისტემა; დანომვრის სისტემა
 7. zahlreich (adj) - უამრავი, ურიცხვი
 8. der Zahn, (pl.) die Zähne (m) [anat] - კბილი
 9. der Zahnarzt, (pl.) die Zahnärzte (m.) - კბილის ექიმი, სტომატოლოგი, დანტისტი
 10. die Zauberei, (pl.) die Zaubereien (f) [coll] - ჯადოქრობა
 11. der Zauberspruch, (pl.) die Zaubersprüche (m) - ჯადო
 12. das Zebra, (pl.) die Zebras (n) [zool] - ზებრა
 13. die Zecke, (pl.) die Zecken (f) [Süddt] - ტკიპა
 14. zehn (num) - ათი
 15. der Zeichentrickfilm, (pl.) die Zeichentrickfilme (m) - მულტიპიკაციური ფილმი, მულტფილმი
 16. zeichnen, zeichnete, hat gezeichnet - ხატვა (უფრო გრაფიკული)
 17. der Zeichner, (pl.) die Zeichnerin (m) [Br] - ილუსტრატორი
 18. die Zeichnung, (pl.) die Zeichnungen (f) - ნახატი, ილუსტრაცია
 19. zeigen, zeigt, zeigte, hat gezeigt (vt) [obs] - ჩვენება
 20. die Zeile, (pl.) die Zeilen (f) - სტრიქონი, ხაზი, მწკრივი
 21. die Zeit, (pl.) die Zeiten (f) [ugs] - დრო
 22. Zeit verbringen - დროის გატარება
 23. Zeit vergehen, verging, vergangen (vi) - დროის გასვლა
 24. der Zeitabstand, (pl.) die Zeitabstände (m.) - ინტერვალი, შუალედი
 25. das Zeitalter, (pl.) die Zeitalter (n) [hist] - ხანა, ეპოქა
 26. der Zeitgeist (m) - ეპოქის სული
 27. zeitgemäß; zeitgenössisch /zeitgen./ (adj) - თანამედროვე, დროული, ამჟამინდელი
 28. zeitgenössisch (adj) - თანამედროვე
 29. zeitgleich (adj) - ერთდროულად, იმავდროული
 30. Zeitlos (adj.) - მარადიული, სამუდამო
 31. zeitlos (adj) - მარადიული, სამუდამო
 32. der Zeitmangel (m) - დროის ნაკლებობა
 33. der Zeitpunkt, (pl.) die Zeitpunkte (m) - მომენტი, დრო , წამი
 34. zeitraubend (adj) - დროის დამხარჯავი (მაგ . დროის დამკარგავი საქმიანობა)
  zeitaufwändig, zeitaufwendig [alt], zeitintensiv
 35. die Zeitreise, (pl.) die Zeitreisen (f) - დროში მოგზაურობა
 36. die Zeitschrift, (pl.) die Zeitschriften (f) - ჟურნალი
 37. die Zeitspanne (f.) - დროის პერიოდი, ხანგრძლივობა
 38. zeitsparend (adj) - დროის დამზოგავი
 39. die Zeitung, (pl.) die Zeitungen (f) [Br] - გაზეთი
 40. der Zeitungsartikel, (pl.) die Zeitungsartikel (m) - გაზეთის სტატია, საგაზეთო სტატია
 41. die Zeitverschwendung (f) - დროის გაფლანგვა
 42. zeitweilig (adj) - დროებით, გარდამავალი
 43. zeitweise; streckenweise (adv) - დროდადრო, დროგამოშვებით
 44. das Zelt, (pl.) die Zelte (n) - კარავი
 45. die Zensur (f) - ცენზურა
 46. zentral (adv) - ცენტრალურად
 47. zentral (adj) [übtr] - ცენტრალური
 48. zerfallen (vi) [Br] - ჩამონგრევა, ხრწნა
 49. zerhacken, zerhackt, zerhackte, hat zerhackt (vt) - დაჩეხვა
 50. die Zerlegung, (pl.) die Zerlegungen (f) - დაშლა
1 2 3 4 > >>