ლექსიკონში ნათარგმნია 5327 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. Valetta [geogr] - ვალეტა - მალტის დედაქალაქი
  Hauptstadt von Malta
 2. die Variante, (pl.) die Varianten (f) - ვარიანტი
 3. die Vase, (pl.) die Vasen (f) - ლარნაკი
 4. der Vater, (pl.) die Väter (m) - მამა
 5. der Vegetarier, (pl.) die Vegetarier (m) [Schw] - ვეგეტარიანელი
 6. vegetarisch (adj) [cook] - ვეგეტარიანული
 7. die Vegetation (f) [bot] - ფლორა, მცენარე
 8. Venedig [geogr] - ქ. ვენეცია (ქალაქი იტალიაში)
  Stadt in Italien
 9. Ventil nicht mit Gewalt öffnen. (id.) [Sicherheitshinweis] - (გამოთ.) [გამაფრთხილებელი წარწერა] არ დააწვე სარქველს
 10. die Venus (f) [astron] - პლანეტა ვენერა
 11. die Verabredung, (pl.) die Verabredungen (f) - შეხვედრა, პაემანი
 12. veraltet (adj) [ling] - მოძველებული, დრომოჭმული
 13. die Veränderung, (pl.) die Veränderungen (f) - ცვლილება, მუტაცია
 14. verankern (vt) - Ღუზის ᲩაᲨვება
 15. der Veranstalter, (pl.) die Veranstalter (m) - ორგანიზატორი
 16. verantwortlich für, +Akk. (adj) - პასუხისმგებელი რაღაცაზე
 17. Verantwortung übernehmen, übernahm, hat übernommen (exp.) - პასუხისმგებლობის თავის თავზე აღება
 18. verarbeiten, verarbeitet, verarbeitete, hat verarbeitet (vt) - გადამუშავება
 19. verarmt (adj) [Am] - გაღატაკებული, სიღარიბის ზღვარს ქვეზს მყოფი
 20. verbinden, verband, hat verbunden (vt) - დაკავშირება
 21. das Verbot, (pl.) die Verbote (n) - აკრძალვა
 22. verboten (adj.) - აკრძლული
 23. der Verbrauch (m) [mach] - გამოყენება, მოხმარება
 24. das Verbrechen, (pl.) die Verbrechen (n) [jur] - კრიმინალი
 25. die Verbrechensrate, (pl.) die Verbrechensraten (f.) - კრიმინალის დონე
 26. der Verbrecher, (pl.) die Verbrecher (m) - დამნაშავ, კრიმინალი
 27. die Verbreitung, (pl.) die Verbreitungen (f) [pol] - გაფართოება
 28. verbrennen, verbrannte, hat verbrannt (vt) - წვა, დაწვა
 29. die Verbrennung (f) - დაწვა
 30. verbunden (adj) - დაკავშირებული
 31. der Verdacht, (pl.) die Verdachte (m) - ეჭვი
 32. Verdächtige, (pl.) die Verdächtigen (m,f) - ეჭვმიტანილი
 33. verdienen das Geld (exp.) - ფულის გამომუშავება
 34. der Verehrer (m) - ფანი, თაყვანისმცემელი, გულშემატკივარი
 35. die Verehrung (f) - თაყვანისცემა
 36. der Verein (m) - კლუბი, ასოციაცია, ორგანიზაცია, გაერთიანება
 37. die Vereinbarung (f) [jur] - შეთანხმება, ხელშეკრულება
 38. vererben (vt) [biol] - მემკვიდრეობით გადაცემა
 39. verfahren (adj) - პროცესი, ხერხი
 40. die Verfassung=das Grundgesetz (f) [pol] - კონსტიტუცია
 41. verfeinern (vt) - გაუმჯობესება, გამოკეთება
 42. verfügen über+Akk=haben (vt) - ქონა, ფლობა მაგ. Ich verfüge über ein Haus სახლს ვფლობ
 43. die Vergabe (f) - მინიჭება ( ტიტულის , რანგის)
 44. die Vergangenheit (f) - წარსული
 45. vergehen (vi) - დროის გასვლა,დანაშაული,უკანონო ქმედება
 46. vergessen, vergass, hat vergessen - დავიწყება
 47. die Vergessenheit (f) - გულმავიწყობა, დავიწყება
 48. vergiften (vt) - მოწამვლა
 49. der Vergleich (m) - შედარება
 50. vergleichend; comparativ (adj) - შედარებითი
1 2 3 4 5 > >>