ლექსიკონში ნათარგმნია 5327 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. der Saal, (pl.) die Säle (m) - დარბაზი
 2. das Sachbuch (n) - არამხატვრული, დოკუმენტური წიგნი
 3. die Sache, (pl.) die Sachen (f) - ნივთი
 4. sachorientiert - საგანზე ორიენტირებული
 5. sächsisch (adj) - საქსონიური
 6. der Saft, (pl.) die Säfte (m) [cook] - წვენი
 7. die Saftpresse (f) - წვენსაწური
 8. sagen, sagt, sagte, hat gesagt (vt.) - თქმა, საუბარი, ლაპარაკი
 9. Sagen Sie es ihm doch! (id.) - რატომ არ ეტყვი მას?
 10. Sagen Sie mir bitte… (id.) - მითხარით გეთაყვა…
 11. die Sahne (f.) - ნაღები, არაჟანი
 12. die Salami, (pl.) die Salami (f.) - სალიამი (შებოლილი ძეხვი)
 13. der Salat, (pl.) die Salate (m) [cook] - სალათი
 14. der Salbei (m) [bot] - სალბი ( მცენარეა)
 15. das Salz, (pl.) die Salze (n) [chem] - მარილი
 16. salzig (adj) [cook] - მარილიანი
 17. sammeln, sammelte, hat gesammelt (vi.) - შეგროვება
 18. die Sammlung, (pl.) die Sammlungen (f) - კოლექცია
 19. der Samstag, (pl.) die Samstage (m) [Norddt] - შაბათი
 20. der Sand (m) [min] - ქვიშა
 21. das Sandwich, (pl.) die Sandwiches (n.) - სენდვიჩი
 22. sanft (adv) - რბილი, წყნარი, ჩუმი
 23. der Sänger, (pl.) Die Sänger (m) - მომღერალი კაცი
 24. die Sängerin, (pl.) die Sängerinnen (f) - მომღერალი ქალი
 25. sanieren, saniert, sanierte, hat saniert (vt) - აღდგენა, განკურნება
 26. die Sanierung, (pl.) die Sanierungen (f) [constr] - აღდგენა, რეაბილიტაცია
 27. der Sarg, (pl.) die Särge (m) [Am] - კუბო
 28. der Saturn (m) [astron] - (არს.) (ასტრ.) პლანეტა სატურნი (ძვ.ქ. კრონოსი, ზუალი)
 29. der Satz, (pl.) die Sätze (m) [ling] - წინადადება
 30. der Satzbau (m) [ling] - წინადადების აგებულება
 31. das Satzzeichen, (pl.) die Satzzeichen (n) - პუნქტუაცია
 32. sauber (adj.) - სუფთა
  sauber machen - გასუფთავება
 33. die saubere Luft (f) [Dt] - სუფთა ჰაერი
 34. die Sauberkeit (f) - სისუფთავე
 35. sauer (adj) [chem] - მჟავე
 36. das Sauerkraut (n) [cook] - კომბოსტოს მჟავე
 37. säuerlich (adj) - მომჟავო
 38. das Säugetier, (pl.) die Säugetiere (n) [zool] - ძუძუმწოვარი ცხოველი
 39. das Schach, (pl.) die Schachs (n) - ჭადრაკი
 40. schade (adj) - 1)სამწუხარო(ა), რა სამწუხაროა, დიდად სამწუხაროა, სამწუხაროა რომ… და.ა.შ. 2)ძალიან ცუდი, ცუდია რომ… და.ა.შ. 3)სირცხვილია, რა სირცხვილია, სირცხვილია რომ… და.ა.შ.
 41. schaden, + Dat. (vi) - დაზიანება,ზარალის მიყენება
  (დატივის ზმნაა)
 42. schädigen (vt) - დაზიანება
 43. der Schadstoff, (pl.) die Schadstoffe (m) [envir] - დამაბინძურებელი ნივთიერება
 44. das Schaf, (pl.) die Schafe (n) [agr] - ცხვარი
 45. schälen, schält, schälte, hat geschält (vt) - გათლა
  შდრ:
  abpellen; pellen
 46. der Schalter, (pl.) die Schalter (m) [electr] - ჩამრთველი
 47. der Schatz, (pl.) die Schätze (m) - განძი, საუნჯე, მიჯნური, სატრფო
 48. schauen, schaut, schaute, hat geschaut (auf+ Akk) - რაღაცას შევხედე, დავხედე
 49. das Schaufenster, (pl.) die Schaufenster (n) [übtr] - ვიტრინა
 50. der Schaum, (pl.) die Schäume (m) - ქაფი
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>