ლექსიკონში ნათარგმნია 5327 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. Rabatt geben (exp.) - ფასდაკლების გაცემა, ფასდაკლება
 2. der Rabe, (pl.) die Raben (m) [ornith] - 1)ყორანი 2)ყვავი
 3. das Rad, (pl.) die Räder (n) [auto] - ბორბალი
 4. der Radiergummi, (pl.) die Radiergummis (m) - საშლელი
 5. das Radieschen, (pl.) die Radieschen (n) [cook] - ბოლოკი
 6. radikal (adj) - რადიკალურად
 7. die Radiodurchsage, (pl.) die Radiodurchsagen (f) - რადიო განცხადება, შეტყობინება
 8. der Rand, (pl.) die Ränder (m) - ნაპირი, კიდე
  am Rand - ნაპირზე, კიდეზე
 9. der Rang, (pl.) die Ränge (m) - ადგილი
 10. rapide (adj) - ჩქარი, სწრაფი
  (აგ: rapid)
 11. der Rasierapparat (m) - წვერის საპარსი აპარატი
 12. der Rassismus (m) - რასიზმი
  (აგ: ) der Fremdenhass
 13. die Raststätte (f) [Dt] - ფუნდუკი
 14. der Ratgeber, (pl.) die Ratgeber (m) [Br] - მრჩეველი
 15. das Rathaus, (pl.) die Rathäuser (n) [Am] - მერია
 16. der Ratschlag, (pl.) die Ratschläge (m) - რჩევა
 17. das Rätsel, (pl.) die Rätsel (n) [geh] - გამოცანა
 18. rätselhaft (adj) - იდუმალი
 19. die Ratte, (pl.) die Ratten (f) [Ös] - ვირთხა, ვირთაგვა
 20. rauben; ausrauben (vi) [min] - მოპარვა, გაᲫარცვა
 21. der Räuber, (pl.) die Räuber (m) - მძარცველი
 22. das Raubtier (n) [zool] - ხორცისმჭამელი, მტაცებელი
 23. der Rauch (m) - ბოლი, ქარხნების ბოლი
 24. der Raucher, (pl.) die Raucher (m) - მწეველი
 25. der Rauchzustand (m) - მოწევის სტატუსი( ეწევი თუ არა)
 26. die Raufe (f) - ბაგა, საკვებური
 27. der Raum (m) - სივრცე die Räume
 28. die Raumfahrt (f) - კოსმოსში გაფრენა
 29. die Räumlichkeit (f) - სივრცე, სივრცულობა
 30. der Raumpfleger, (pl.) Raumpfleger (m) [Am] - დამლაგებელი (მამაკცი)
 31. die Raumpflegerin, die Raumpflegerinnen (f) - დამლაგებელი (ქალი)
 32. die Raupe, (pl.) die Raupen (f) [zool] - მუხლუხო
 33. reagieren auf+Akk (vi) - რეაგირება რაღაცაზე
 34. real (adj) - რეალური
 35. realisieren; einführen; ausführen; durchführen; (in die Tat) umsetzen (vt) [adm] - რეალიზება
 36. das Realitätsbewusstsein (n.) - რეალობის რეალობის აღქმა, რეალობის ცნობიერება
 37. das Rebhuhn, (pl.) die Rebhühner (n) [ornith] - გნოლი
 38. recherchieren (vi) - ძებნა
 39. rechnen (vi) [math] - დათვლა, გამოანგარიშება
 40. der Rechner (m) - კალკულატორი, გამომთვლელი მანქანა
 41. die Rechnung (f) [econ] - ანგარიში(რესტორნის), გადასახადევ=ბის(გაზის,წყლის)
 42. Rechnungen bezahlen - გადასახადების გადახდა
 43. rechts (adv) - მარჯვნივ
 44. der Rechtsanwalt, (pl.) die Rechtsanwälte (m) [pej] - ადვოკატი
 45. die Rechtschreibung (f) [ling] - მართლწერა
 46. rechtzeitig (adv) - დროული, დროულად
 47. der Redakteur (m) - რედაქტორი
 48. die Rede (f) [pol] - მეტყველება,სიტყვით გამოსვლა
 49. reden (vi) [ugs] - საუბარი Ich rede mit Giorgi
 50. die Redewendung (f) - იდიომა die Redewendungen
1 2 3 4 > >>