ლექსიკონში ნათარგმნია 5327 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. die Oase, (pl.) die Oasen (f) - ოაზისი
 2. das Obdach (n) - თავშესაფარი
 3. Obdachlose, (pl.) die Obdachlosen (m,f) [Ös] - მიუსაფარი, თავშესაფრის არმქონე, უსახლკარო
 4. oben (adv) - ზემოთ, მაღლა, ზევით
 5. der Ober, (pl.) die Ober (m) - გარსონი, მიმტანი, ოფიციანტი
 6. die Ober (f) - დამა - ბანქოს თამაშის დროს
 7. der Oberarm, (pl.) die Oberarme (m) [anat] - მხარი
 8. die Oberfläche (f) - ზედაპირი
 9. oberflächlich (adj) [geh.] - ზედაპირული
  (აგ:) flüchtig, kursorisch
 10. der Oberschenkel, (pl.) die Oberschenkel (m) [anat] - ბარძაყი
 11. Ober… (pref.) - 1)ზემოთ, ზევითა 2)მთავარი, უფროსი…
 12. objektiv (adv) - ობიექტური, ობიექტურად
 13. die Objektivität (f) - ობიექტურობა
 14. das Obst (n) - ხილი
 15. obwohl (conj) [coll] - მიუხედავად იმისა
 16. oder (conj) - ან, ანდა
 17. offensichtlich (adv) - აშკარა, ცხადად
 18. die Öffentlichkeit (f) [soc] - საზოგადოება, პუბლიკა
  in der Öffentlichkeit საზოგადოებაში
 19. öffnen (vt) - გახსნა
 20. die Öffnungszeit (f) - გახსნის დროს
 21. oft (adv) [ugs] - ხშირად
  oftmals [geh.]; häufig
 22. ohne (prp; +Akk.) - უ……; …გარეშე
 23. das Ohr, (pl.) die Ohren (n) [anat] - ყური
 24. der Ohrwurm, (pl.) die Ohrwürmer (m) [zool] - ყურბელა
 25. ökonomisch (adj) - ეკონომიკური
 26. das Öl, (pl.) die Öle (n) [übtr] - ზეთი
 27. die Olive, (pl.) die Oliven (f) [bot] - ზეთის ხილი, ზეთისხილი
 28. die Olympischen Spiele (pl) [ugs] - ოლიმპიური თამაშები
 29. die Oma (f.) - ბებია (სალაპარაკო ენაში)
 30. der Onkel, (pl.) die Onkel (m) [soc] - ბიძა
 31. der Opa, (pl.) die Opas (m) [ugs] - ბაბუა, პაპა (სალაპარაკო ენაში)
 32. die Oper, (pl.) die Opern (f) [mus] - ოპერა
 33. die Operation, (pl.) die Operationen (f) [med] - ოპერაცია
 34. das Opfer, (pl.) die Opfer (n) [soc] - მსხვერპლი
 35. die Opfergabe (f) [relig] - მსხვერპლᲨეწირვა
 36. der Opferstein (m) - მსხვერპლშეწირვის ქვა
 37. die Opposition, (pl.) die Oppositionen (f) [astron] - ოპოზიცია
 38. die Optik (f) - ოპტიკა
 39. der Optimismus (m) - ოპტიმიზმი
 40. optimistisch (adj) - ოპტიმისტი, ოპტიმისტური
 41. optisch (adj) [phys] - ოპტიკური
 42. orange (adj.) - ფორთოხლისფერი
 43. die Orange, (pl.) die Orangen (f) [Süddt] - ფორთოხალი
 44. das Orchester, (pl.) die Orchester (n) [mus] - ორკესტრი
 45. ordentlich (adv) - მოწესრიგებული
 46. der Ordner, (pl.) die Ordner (m) [comp] - საქაღალდე, ფოლდერი
 47. die Ordnung, (pl.) die Ordnungen (f) - წესრიგი
 48. ordnungsgemäß (adj) - საᲗანადოდ, წესების Შესაბამისად
 49. ordnungsliebend (adj) - წესრიგის მოყვარული
 50. die Organisation, (pl.) die Organisationen (f) [Br] - ორგანიზაცია
1 2 > >>