ლექსიკონში ნათარგმნია 5231 სიტყვა. აუდიო 1711 Mp3

Audio №

 1. der Nabel, (pl.) die Nabel (m) [anat] - ჭიპი
 2. nach (prp.+Dat.) - …სკენ
 3. nach (prp.+Dat.) - …ს შემდეგ
 4. nach einer Umfrage - გამოკითხვის მიხედვით
 5. nach meiner Meinung - ჩემი აზრით
 6. nachahmen (vt) - მიბაძვა
  აგ:
  nachbilden; simulieren
 7. der Nachahmer, (pl.) die Nachahmer (m) - მიმბაძველი
 8. die Nachahmung, (pl.) die Nachahmungen (f) - თვალთმაქცობა
 9. der Nachbar (m) [Br] - მეზობელი
 10. der Nachbarschaftskonflikt (m.) - მეზობლების კონფლიქტი
 11. nachdem (conj) - 1)იმისდა მიხედვით 2)(conj.) მას შემდეგ რაც…
 12. nachdenken über, +Akk (vi) - ფიქრი, მოფიქრება, ჩაფიქრება
 13. nachdenklich (adv) - ჩაფიქებული (რაღაცაზე რომ ფიქრობს)
 14. nacheifern; genausogut oder besser sein wollen wie jd. (vi) [soc] - შეჯიბრება, გაჯიბრება
 15. nacheinander (adv) - ერთიმეორეზე; ერთიმეორის მიყოლებით
 16. der Nachen (m) [poet] - ნავი
 17. die Nachfrage (f) - მოთხოვნა ( ბაზარზე მოთხოვნა) die Nachfragen
 18. nachgehen; verfolgen | nachgehend; verfolgend | nachgegangen; verfolgt - გაყოლა, გამოდევნება
 19. der Nachhilfeunterricht (m) [ugs] - დამატებითი გაკვეთილები
 20. nachholen; später holen (vt) - ანაზღაურება(მოგვიანებით რომ გაკეთდება რაღაც )
 21. der Nachmittag (m) - ნაშუადღევი
 22. die Nachricht (f) - ახალი ამბავი
 23. der Nachschlag (m) - დახმარების გაწევა
 24. das Nachschlagewerk (n) - ენციკლოპედია
 25. die Nachspeise (f) [Br] - დესერტი die Nachspeisen
 26. nachsprechen (vt) - გამეორება (სიტყვის, ვიღაცის ნათქვამის)
 27. nächst (adj.) - შემდეგი
 28. die Nacht (f) [Austr] - ღამე
 29. der Nachteil (m) - უარყოფითი მხარე die Nachteile
 30. der Nachtfalter, (pl.) die Nachtfalter (m) [zool] - 1)ჩრჩილი 2)ღამის პეპელა, ფარვანა
 31. die Nachtigall, (pl.) die Nachtigallen (f) [ornith] - ბულბული
 32. das Nachtleben (n) - ღამის ცხოვრება
 33. nachweisen (vt) - დამტკიცება
 34. der Nachwuchs (m) - შთამომავალი, ნაშიერი
 35. die Nadel (f) - ნემსი
 36. das Nagetier (n.) [zool] - მღრნელი die Nagertiere
 37. nahe (adv) - ახლოს
 38. nahe (prp; +Dat.) - …ს ახლოს
 39. die Näherin (f) - მკერავი
 40. das Nahrungsmittel (n) - საკვები პროდუქტი die Nahrungsmittel
 41. naja (interj) - აჰაა! კარგი! (თანხმობის ფრაზა)
 42. der Name, (pl.) die Namen (m) - სახელი
 43. die Namen (pl) - სახელი, რეპუტაცია
 44. namhaft; angesehen (adj) - სახელგანთქმული, ავტორიტეტული
 45. nämlich (adv) - სახელდობრ, კი ,კერძოდ
 46. der Narr (m) [obs] - ბრიყვი
 47. naschen; etw. Süßes essen (vt) - ტკბილეულის ჭამა
 48. die Nase (f) [anat] - ცხვირი die Nasen
 49. das Nashorn (n) [zool] - მარტორქა
 50. nass (adv) - სველი
1 2 3 > >>