ლექსიკონში ნათარგმნია 5327 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. Mach's gut! (id.) [Verabschiedung] - ფრთხილად იყავი, თავს მოუფრთხილდი
 2. machbar; durchführbar; realisierbar (adj) - განხორციელებადი
 3. die Mache (f) [ugs] - მუშაობა, ნამუშევარი, ნაკეთობა
 4. machen, machte, hat gemacht (vt) [obs] - 1)კეთება 2)შედგენა 3)მიყენება (მიაყენა) 4)მუშაობის დაწყება
 5. die Macht, (pl.) die Mächte (f) - 1)ძალა, ძლიერება 2)ძალაუფლება, ხელისუფლება
 6. mächtig (adv) - ძლიერი, ძლევამოსილი
 7. machtlos (adj) - უძლური, დაუცველი
 8. das Mädchen, (pl.) die Mädchen (n.) - გოგონა
 9. der Magen (m) [anat] - კუჭი
 10. mager (adv) - წვრილი, ტანწერწეტა
  mageres Fleisch - მჭლე ხორცი
 11. magisch (adv) - მაგიური
 12. das Magnesium (n) [chem] - მაგნიუმი
 13. die Mahlzeit, (pl.) die Mahlzeiten (f) - კვება, ჭამა (საუზმე, სადილი, ვახშამი)
 14. der Mais, (pl.) die Maise (m) [Ös] - სიმინდი
 15. der Makler (m) [coll] - მაკლერი
 16. der Maler, (pl.) die Maler (m) - მხატვარი
 17. die Malerei, (pl.) die Malereien (f) - მხატვრობა
 18. der Manager, (pl.) die Manager (m) - მენეჯერი
 19. manchmal (adv) - ზოგჯერ
 20. die Mandel, (pl.) die Mandeln (f) [bot] - ნუში
 21. der Mangel (m) - ნაკლებობა, სიმცირე
 22. mangelhaft (adv) - არადამაკმაყოფილებელი, უხეირო
 23. die Mango, (pl.) die Mangos (f) [cook] - მანგო
 24. die Maniere, (pl.) die Manieren (f.) - მანერები
  (sng.) die Manier
 25. das Manifest (n) [pol] - მანიფესტი
 26. die Manipulation, (pl.) die Manipulationen (f) - მანიპულაცია
 27. der Mann, (pl.) die Männer (m) [übtr] - კაცი, ქმარი
 28. männlich (adj) - მამრობითი სქესის
 29. die Mannschaft, (pl.) die Mannschaften (f) - გუნდი
  das Team
 30. die Mannschaft, (pl.) die Mannschaften (f) - გუნდი
 31. der Mantel, (pl.) die Mäntel (m) - მანტო, ქურთუკი
 32. die Manteltasche, (pl.) die Manteltaschen (f) - პალტოს ჯიბე
 33. das Märchen, (pl.) die Märchen (n) - ზღაპარი
 34. die Margarine, (pl.) die Margarinen (f) [cook] - მარგარინი
 35. die Marienkäfer, (pl.) die Marienkäfer (pl) - ჭიამაია
 36. das Markieren (n) - მარკირება
 37. der Markt, (pl.) die Markte (m) [econ] - ბაზარი
 38. die Marktfrau, (pl.) die Marktfrauen (f) - ვაჭარი ქალი
 39. die Marmelade, (pl.) die Marmeladen (f) [Dt] - მურაბა, მარმელადი
 40. der Marmor, (pl.) die Marmore (m) [min] - მარმარილო
 41. der Mars (m) [astron] - პლანეტა მარსი
 42. marschieren, marschiert, marschierte, ist marschiert (vi) - მარშით სვლა
 43. die Maske, (pl.) die Masken (f) [übtr] - ნიღაბი
 44. die Maßnahme, (pl.) die Maßnahmen (f) - ღონისძიებები (მაგ, გარემოს დაცვის ღონისძიებები)
 45. Maßnahmen treffen - ზომების გატარება
  (აგ: ) Maßnahmen ergreifen
  (აგ:) etwas tun
 46. das Massenmedium (n) - მასმედია
 47. das Material, (pl.) die Materialien (n) [geol] - მასალა
 48. die Materie, (pl.) die Materien (f) [phys] - მატერია
 49. materiell (adv) - მატერიალური
  die materielle Seite - მატერიალური მხარე
 50. materille Sicherheit (exp.) - მატერიალური უზრუნველყოფა
1 2 3 4 5 > >>