ლექსიკონში ნათარგმნია 5231 სიტყვა. აუდიო 1711 Mp3

Audio №

 1. Mach's gut! (id.) [Verabschiedung] - ფრთხილად იყავი, თავს მოუფრთხილდი
 2. die Mache (f) [ugs] - მუშაობა, ნამუშევარი, ნაკეთობა
 3. machen, machte, hat gemacht (vt) [obs] - 1)კეთება 2)შედგენა 3)მიყენება (მიაყენა) 4)მუშაობის დაწყება
  fas macht im gensen… - ეს შეადგენს…
 4. die Macht, (pl.) die Mächte (f) - 1)ძალა, ძლიერება 2)ძალაუფლება, ხელისუფლება
 5. mächtig (adv) - ძლიერი, ძლევამოსილი
 6. machtlos (adj) - უძლური, დაუცველი
 7. das Mädchen, (pl.) die Mädchen (n.) - გოგონა
 8. der Magen (m) [anat] - კუჭი
 9. mager (adv) - წვრილი, ტანწერწეტა
  mageres Fleisch - მჭლე ხორცი
 10. magisch (adv) - მაგიური
 11. das Magnesium (n) [chem] - მაგნიუმი
 12. die Mahlzeit, (pl.) die Mahlzeiten (f) - კვება, ჭამა (საუზმე, სადილი, ვახშამი)
 13. der Mais, (pl.) die Maise (m) [Ös] - სიმინდი
 14. der Makler (m) [coll] - მაკლერი
 15. der Maler, (pl.) die Maler (m) - მხატვარი
 16. die Malerei, (pl.) die Malereien (f) - მხატვრობა
 17. der Manager, (pl.) die Manager (m) - მენეჯერი
 18. manchmal (adv) - ზოგჯერ
 19. die Mandel, (pl.) die Mandeln (f) [bot] - ნუში
 20. der Mangel (m) - ნაკლებობა, სიმცირე
 21. mangelhaft (adv) - არადამაკმაყოფილებელი, უხეირო
 22. die Mango, (pl.) die Mangos (f) [cook] - მანგო
 23. die Maniere, (pl.) die Manieren (f.) - მანერები
  (sng.) die Manier
 24. das Manifest (n) [pol] - მანიფესტი
 25. die Manipulation, (pl.) die Manipulationen (f) - მანიპულაცია
 26. der Mann, (pl.) die Männer (m) [übtr] - კაცი, ქმარი
 27. männlich (adj) - მამრობითი სქესის
 28. die Mannschaft, (pl.) die Mannschaften (f) - გუნდი
  das Team
 29. die Mannschaft, (pl.) die Mannschaften (f) - გუნდი
 30. der Mantel, (pl.) die Mäntel (m) - მანტო, ქურთუკი
 31. die Manteltasche, (pl.) die Manteltaschen (f) - პალტოს ჯიბე
 32. das Märchen, (pl.) die Märchen (n) - ზღაპარი
 33. die Margarine, (pl.) die Margarinen (f) [cook] - მარგარინი
 34. die Marienkäfer, (pl.) die Marienkäfer (pl) - ჭიამაია
 35. das Markieren (n) - მარკირება
 36. der Markt, (pl.) die Markte (m) [econ] - ბაზარი
 37. die Marktfrau, (pl.) die Marktfrauen (f) - ვაჭარი ქალი
 38. die Marmelade, (pl.) die Marmeladen (f) [Dt] - მურაბა, მარმელადი
 39. der Marmor, (pl.) die Marmore (m) [min] - მარმარილო
 40. der Mars (m) [astron] - პლანეტა მარსი
 41. marschieren, marschiert, marschierte, ist marschiert (vi) - მარშით სვლა
 42. die Maske, (pl.) die Masken (f) [übtr] - ნიღაბი
 43. die Maßnahme, (pl.) die Maßnahmen (f) - ღონისძიებები (მაგ, გარემოს დაცვის ღონისძიებები)
 44. Maßnahmen treffen - ზომების გატარება
  (აგ: ) Maßnahmen ergreifen
  (აგ:) etwas tun
 45. das Massenmedium (n) - მასმედია
 46. das Material, (pl.) die Materialien (n) [geol] - მასალა
 47. die Materie, (pl.) die Materien (f) [phys] - მატერია
 48. materiell (adv) - მატერიალური
  die materielle Seite - მატერიალური მხარე
 49. materille Sicherheit (exp.) - მატერიალური უზრუნველყოფა
 50. der Mathematiker, (pl.) die Mathematiker (m) - მათემატიკოსი
1 2 3 4 5 > >>