ლექსიკონში ნათარგმნია 5364 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. lächeln (vi) - ღიმილი
 2. lächelnd (adv) - მომღიმარი, ღიმილიანად
 3. lachen, lacht, lachte, hat gelacht (vi) [übtr] - სიცილი
 4. das Lachen, (pl.) die Lachen (n) - სიცილი
 5. der Lachs, (pl.) die Lachse (m) [zool] - ორაგული
 6. der Lackschaden ausbessern (m) - დაზიანების( მანქანას საღებავი რომ მოსცილდება) გამოსწორება
 7. der Laden, (pl.) Läden (m) [econ] - მაღაზია
 8. die Ladung (f) [transp] - ტვირთი
 9. die Lage, (pl.) die Lagen (f) [geol] - მდებარეობა
 10. das Lagefeuer (n) - კოცონი
 11. das Lager (n) [min] - ბანაკი
 12. die Lagune, (pl.) die Lagunen (f) [geol] - ლაგუნა
 13. der Laie (m) [humor] - ერისკაცი
 14. die Lakritz (f) [ugs] - ძირტკბილა
 15. die Lampe, (pl.) die Lampen (f) [electr] - ნათურა, ლამპა
 16. das Land, (pl.) die Länder (n) [geol] - ქვეყანა, სოფელი, მიწა
 17. landen (vi) - დაშვება, დაფრენა
 18. die Landkarte, (pl.) die Landkarten (f) - რუკა
 19. ländliche Umgebung - სოფლის გარემო
 20. die Landschaft, (pl.) die Landschaften (f) [übtr] - ლანდშაფტი
 21. die Landschildkröte, (pl.) die Landschildkröten (f.) [zool] - ხმელეთის კუ
 22. der Landwirt, (pl.) die Landwirte (m) - ფერმერი, გლეხი
 23. lange (adv) - 1)დიდი ხანი 2)არასაკმარისად კარგი
 24. lange (adv) - 1)დიდი ხანი 2)დიდი ხნის წინათ 3)რამდენად ხანგრძლივად…
  Ich bin schon lange in München. - მე უკვე დიდი ხანია მიუნხენში ვარ
 25. langfristig (adj) [Am] - გრძელვადიანი
 26. länglich (adj) - მოგრძო, წაგრძელებული
 27. langsam (adv) - ნელა
 28. langweilig (adv) - მოსაწყენი
 29. langwierig (adj) - გრძელი , ხანგრძლივი
 30. das Langzeitgedächtnis, (pl.) die Langzeitgedächtnisse (n) - გრძელვადიანი მეხსიერება
 31. der Laptop, (pl.) die Laptops (m.) - ლეპტოპი
 32. der Lärm (m) - ხმაური
 33. lassen, ließ, hat gelassen (vt) [übtr] - დატოვება
 34. lassen, ließ, hat gelassen (vt.) - დატოვება, ნების დართვა
 35. lästig (adj) - შემაწუხებელი
 36. der Lastwagen (m) [Br] - სატვირთო მანქანა
 37. die Lauchzwiebel, (pl.) die Lauchzwiebeln (f) [Ös] - მწვანე ხახვი, ლუკლუტაკი
 38. der Lauf der Zeit (m) [übtr] - დროის მსვლელობა
 39. laufen, lief, ist gelaufen (vi) - სირბილი, გაქცევა
 40. laufend, (აგ: permanent) (adj) - მიმდინარე, პერმანენტული
  მაგ: მიმდინარე გადაცემა die laufende Sendung
 41. der Laufschuh, (pl.) die Laufschuhe (m) - სარბენი ფეხსაცმელი
 42. die Laufzeit, (pl.) die Laufzeiten (f) [techn] - ხანგრძლივობა, ვადა
 43. die Laus, (pl.) die Läuse (f) [zool] - ტილი, მკბენარი
 44. laut (adj) [Br] - მიხედვით
  Laut Statistik სტატისტიკის მიხედვით
 45. laut (adv) - ხმამაღლა
 46. lauten, lautet, hat gelautet (vi) [adm] - ჟღერა, წაკითხვა
 47. der Lautsprecher, (pl.) die Lautsprecher (m) - სპიკერი, ხმის გამაძლიერებელი
 48. der Lavendel (m) [bot] - ლავანდა
 49. Leb wohl! (int.) - ნახვამდის, ღამე მშვიდობისა
 50. leben, (pl.) die Leben (vi) - ცხოვრება
1 2 3 4 > >>