ლექსიკონში ნათარგმნია 5327 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. das Ja (n) - თანხმობა, „დიახ“ - ი
 2. ja (adv) - დიახ
 3. Ja, doch! (exp.) - დიახ, რა თქმა უნდა
 4. die Jacke, (pl.) die Jacken (f) [textil] - ქურთუკი
 5. die Jagd, (pl.) die Jagden (f) - ნადირობა
 6. jagen (vt) [Br] - ნადირობა
 7. der Jäger, (pl.) die Jäger (m) - მონადირე
 8. das Jahr, (pl.) die Jahre (n) - წელი, წელიწადი
  dieses Jahr… - ამ წელს
 9. jahrelang (adv) - წლების განმავლობაში
 10. der Jahresabschluss, (pl.) die Jahresabschlüsse (m) [ugs] - წლის ბოლო
 11. das Jahreseinkommen, (pl.) die Jahreseinkommen (n) - წლიური შემოსავალი
 12. das Jahresende, (pl.) die Jahresenden (n) - წლის ბოლო
  am Jahresende - წლის ბოლოს
 13. die Jahreszeit, (pl.) die Jahreszeiten (f) - წელიწადის დრო
 14. das Jahrhundert, (pl.) die Jahrhunderte (n) - საუკუნე
 15. jährlich (adv.) - ყოველწლიურად
 16. jährlich (adj) - ყოველწლიური
 17. das Japan (n) [geogr] - იაპონია
 18. japanisch (adj) [geogr] - იაპონური
 19. der Japanischer Meerrettich (m) [bot] - იაპონური პირშუშხა; ვასაბი
 20. der Jazz (m) [mus] - ჯაზი
 21. jdm. aushelfen (vi) - დახმარება, სარგებლის მოტანა
 22. jdm. etw. widmen (vt) - მიძღვნა, შეწირვა ,, მსხერპლშეწირვა
 23. jdn. abholen (vt) - წამოყვანა, წამოღება (მაგ: დედა წამოვიყვანე აეროპორტიდან)
 24. jdn. auffordern; jdn. vorladen; (vt) - მიპატიჟება, მოწვევა
 25. jdn. betreuen; pflegen (vt) - ზრუნვა
 26. jdn. festnehmen; verhaften; arretieren (veraltet) (vt) [adm] - დაკავება (დამნაშავის)
 27. jdn. grüßen; jdn. begrüßen (vt) [soc] - მისალმება
 28. jdn. misshandeln (vt) - ლანძღვა, შეურაცხყოფა
 29. jdn. verklagen (vt) [ugs] - დაბრალება, ბრალის დადება
 30. jdn. versorgen (vt) [soc] - უზრუნველყოფა
 31. jdn. vertreten (vt) - წარდგენა vertreten vor dem Gericht ვიღაცის სასამართლოს წინაშე წარდგენა
 32. jdn. vorlassen; jdm. den Vortritt lassen [geh.] (vt) - რაღაცის წინ დატოვება შესასვლელში დატოვება
 33. jdn./etw. darstellen; repräsentieren; für etw. stehen (vt) - რეპრეზენტირება, წარმოდგენა
 34. jdn./etw. einschätzen; beurteilen; bewerten; evaluieren [geh.] (vt) - შეფასება
 35. jdn./etw. überfallen - იერიშის მიტანა, თავდასხმა
 36. jedenfalls (adv) - ნებისმიერ შემთხვევაში
 37. jedermann (pron) [poet] - ყველა
 38. jemand muss tief in die Tasche greifen (exp.) - ბევრი ფულის დახარჯვა
 39. jetzig - ახლანდელი
 40. jetzt (adv) - ახლა
 41. die Jobbörse (f) - სამუᲨაოს ბაზარი
 42. die Jobchance, die Arbeitschance (f.) - სამუშაო შანსი die Jobchancen, die Arbeitschancen
 43. die Jobsuche (f) - სამსახურის ძებნა
 44. joggen (vi) - სირბილი, ძუნძულით სიარული
 45. Joghurt (m,n) [cook] - იოგურტი
 46. die Johannisbeeren, (pl.) die Johannisbeeren (pl) [Dt] - მოცხარი, ხუნწი
 47. der Journalist, (pl.) die Journalisten (m) - ჟურნალისტი
 48. jubeln; jauchzen (vi) - გამხნევება, შეგულიანება
 49. das Judo (n) [sport.] - ძიუდო
 50. Jugendliche (m,f) - თინეიჯერები
1 2 > >>