ლექსიკონში ნათარგმნია 5364 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. das Haar, (pl.) die Haare (n.) [min] - თმა
 2. die Haare (pl) [geh] - თმები
 3. der Haartrockner (m.) - თმის საშრობი
 4. haben, hatte, hat gehabt (vt) - 1)ქონა 2)ყოლა
 5. haben, hatte, hat gehabt (vt.) - ქონა, ყოლა
 6. haben die Verspätung - დაგვიანება
 7. haben Verspätung (exp.) - დაგვიანება
  Ich habe Verspätung
 8. hacken, hackte, hat gehackt (vi) - დაჩეხვა
 9. der Hafen, (pl.) die Häfen (m) [Am] - ნავსადგური, პორტი
 10. der Hahn, (pl.) die Hähne (m) [Dt] - მამალი
 11. der Hai, (pl.) die Haie (m) [zool] - ზვიგენი
 12. der Haifisch, (pl.) die Haifische (m.) [cook] - ზვიგენი
 13. der Haken (m) [übtr] - კავი, კაუჭი
 14. halblang (adj) - საშუალო სიმაღლის
 15. die Halbpension (f) - რესტორნის მომსახურების ტიპი, რომელშიც შედის საუზმე
 16. halbtags (adv) - ნახევარი განაკვეთი
 17. die Hälfte, (pl.) die Hälften (f) - ნახევარი
 18. das Hallenbad, (pl.) die Hallenbäder (n) - აუზი
 19. Hallo! (int.) - გამარჯობა
 20. Hallo! (int.) - სალამი, გამარჯობა
 21. der Hals, (pl.) die Hälse (m) [anat] - ყელი, კისერი
 22. halten, hielt, hat gehalten - შეჩერება, ხელში ჭერა, დაჭერა, შენარჩუნება
 23. die Haltestelle, (pl.) die Haltestellen (f) [transp] - გაჩერება, სადგური
 24. Hamburg [geogr.] - ქ. ჰამბურგი (გერმანიის ერთ-ერთი ქალაქი)
 25. der Hammer (m) [techn] - ჩაქუჩი
 26. die Hand, (pl.) die Hände (f) [anat] - ხელი
 27. die Handarbeit, (pl.) die Handarbeiten (f) - ხელნაკეთი საქმიანობა
 28. die Handbremse (f) [adm] - ხელის მუხრუჭი
 29. handeln (vi) - 1)ვაჭრობა 2)ქმედება
 30. das Händeschütteln (n) - ხელის ჩამორთმევა
 31. das Handgelenk (n) [anat] - მაჯა
 32. der Händler, (pl.) die Händler (m) - გამყიდველი
  der Händler, des Händlers, die Händler
 33. die Handlung (f) [jur] - ქმედება
 34. die Handschrift (f) - ხელწერა
 35. die Handtasche, (pl.) die Handtaschen (f) [Am] - ხელჩანთა
  die Handtasche, der Handtasche, die Handtaschen
 36. das Handtuch, (pl.) die Handtücher (n) [übtr] - პირსახოცი
  das Handtuch, des Handtuches, die Handtücher
 37. der Handwerker, (pl.) die Handwerker (m) - ხელოსანი, ოსტატი
  der Handwerker, des Handwerkers, die Handwerker
 38. hängen, hing, hat gehangen (vi) - ჰკიდია, ჩამოკიდება
 39. harmonisch (adj) [mus] - ჰარმონიული
 40. hart (adj) [cook] - რთული, მძიმე, მყარი
 41. der Harz (m) [geogr] - ფისი
 42. der Hase, (pl.) die Hasen (m) [zool] - 1)კურდღელი 2)ბოცვერი
 43. die Haselnuss, (pl.) die Haselnüsse (f) [bot] - თხილი
 44. hassen, hasste, hat gehasst (vt) - სიძულვილი
  (აგ.) nicht mögen
 45. hässlich (adv) - მახინჯი, საძულველი
 46. hastig (adv) - სწრაფი, მოულოდნელი
 47. hauchdünn (adv) - თხელი, ტანწერწეტა
 48. der Haupteingang, (pl.) die Haupteingänge (m) - მთავარი შესასვლელი
 49. der Hauptfaktor (m.) - მᲗავარი ფაქტორი
 50. der Hauptgrund, (pl.) die Hauptgründe (m) - მთავარი მიზეზი, მოტივი
1 2 3 4 5 > >>