ლექსიკონში ნათარგმნია 5364 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. die Fabrik, (pl.) die Fabriken (f) - ქარხანა, ფაბრიკა
 2. die Fabrik (f) - მცენარე
 3. das Fach, (pl.) die Fächer (n) - საგანი, განყოფილება
 4. der Facharzt (m) [med.] - ექიმი ვიწრო განხრით (მაგ: კარდიოლოგი, უროლოგი...)
 5. das Fachgebiet, (pl.) die Fachgebiete (n) - სფერო, დარგი
 6. der Fachmann (m) - სპეციალისტი
 7. das Fachwissen (n) - დარგობრივი ცოდნა
 8. die Fähigkeit, (pl.) die Fähigkeiten (f) [pol] - უნარი (ხატვის, წერის… და.ა.შ. უნარი)
 9. die Fahne, (pl.) die Fahnen (f) [naut] - დროშა
 10. fahren, fuhr, ist gefahren (vt.) - (ტრანსპორტის) მართვა; (ტრანსპორტით) მგზავრობა; (ტრანსპორტის) გასვლა
 11. fahren, fuhr, ist gefahren (vi) - (რაიმეთი) მგზავრობა, წასვლა
 12. die Fahrkarte (f.) [Dt] - ბილეთი
 13. der Fahrkartenautomat (m) - ბილეთების ავტომატი
 14. die Fahrkartenkontrolleure (f) - ბილეთების კონტროლი
 15. der Fahrkartenschalter (m) - ბილეთების დასაჯავშნი ოფისი
 16. das Fahrrad, die Fahrräder (n) [Bayr] - ველოსიპედი
 17. der Fahrradweg (m.) - გზა ველოსიპედისთვის
 18. die Fahrspur (f) - მოძრაობის ზოლი, სავალი ზოლი (ტრასაზე) die Fahrspuren
 19. der Fahrstuhl, (pl.) die Fahrstühle (m.) - ლიფტი
  (აგ:) der Lift
 20. die Fahrt, (pl.) die Fahrten (f) - მოგზაურობა,მგზავრობა
 21. das Fahrzeug (n) [transp] - სატრანსპორტო საშუალება die Fahrzeuge
 22. der Faktor, (pl.) die Faktoren (m) - ფაქტორი
 23. die Fakultät (f) [Br] - ფაკულტეტი
 24. fallen, fiel, ist gefallen (vi) - დაცემა, დავარდნა
 25. familiär (adj) [soc] - ოჯახური
 26. die Familie, (pl.) die Familien (f) [Br] - ოჯახი
 27. das Familienmitglied, (pl.) die Familienmitglieder (n) [soc] - ოჯახის წევრი
 28. der Familienname, (pl.) die Familiennamen (m.) - გვარი
 29. der Familienstammbaum (m) - ოჯახის ხე
 30. der Familienstand, (pl.) die Familienstände (m) [Schw] - ოჯახური სტატუსი
 31. der Familienunterhalt (m) - ოჯახის ხელშეწყობა
 32. fangen, fing, hat gefangen - დაჭერა, ხელში ჩაგდება
 33. fangen, fing, hat gefangen (vt) - დატყვევება, დაჭერა , მახეში გაბმა
 34. fantastisch (adj) - ფანტასტიური
 35. die Farbe, (pl.) die Farben (f) [Br] - ფერი
 36. färben (vt) - შეღებვა
 37. farbenprächtig (adv) - ფერადი
 38. farbig; gefärbt; koloriert (adj) [Br] - ფერადი
 39. der Farbstoff, (pl.) die Farbstoffe (m) [chem] - საღებავი
 40. der Fasan, (pl.) die Fasane (m) [ornith] - ხოხობი
 41. die Faser (f) - ბოჭკო
 42. das Fass, (pl.) die Fässer (n) [übtr] - 1)კასრი 2)ბარელი
 43. fast (adv) - თითქმის
 44. das Fasten (n) [relig] - მარხვა
 45. die Faszination (f) - აღფრთოვანება
 46. faszinieren - აღფრთოვანება
 47. faul (adj) [ugs] - ზარმაცი
 48. faulenzen (vi) - სიზარმაცე
 49. das Faxgerät (n.) - ფაქსი, ფაქსის აპარატი
 50. fechten, focht, hat gefochten (vi) - ფარიკაობა, ხმალაობა
1 2 3 4 5 6 > >>