ლექსიკონში ნათარგმნია 5364 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. dabei (adv) - თან ( თან დაურთე )
 2. das Dach, (pl.) die Dächer (n) - სახურავი
 3. der Dachdecker, (pl.) die Dachdecker (m) - სახურავის დამხურავი
 4. der Dachs, (pl.) die Dachse (m) [zool] - მაჩვი
 5. der Dachverband (m) - ფედერაცია
 6. damals (adv) - მაშინ, იმ დროს
 7. die Dame, (pl.) die Damen (f) - თანამდებობა, სამსახური
 8. der Dämon, (pl.) die Dämonen (m) - დემონი
 9. der Dampf (m) - ორთქლი
 10. danach (adv) - ამის შემდეგ
 11. der Däne (m) [soc] - დანიელი
 12. danke (interj) [Br] - მადლობა
 13. danken, dankt, dankte, hat gedankt (vi) - მადლობის გადახდა, მადლიერება
 14. dann (adv) - შემდეგ
 15. daran (adv) - მასზე, მასთან
 16. darauf (adv) - ამის შემდეგ
 17. darlegen, legt dar, legte dar, hat dargelegt (vt) - ნათელყოფა, განმარტება
 18. darstellen, stellt dar, stellte dar, hat dargestellt (vt) - წარმოადგენს, ჩვენება, პრეზენტირება
 19. darstellen, stellt dar, stellte dar, hat dargestellt (vt) - წარდგენა, პრეზენტირება
  (აგ:) presentieren
 20. das alltägliche Leben (exp.) - ყოველდღიური ცხოვრება
 21. das bringt mich auf die Palme (exp.) - ეს მაბრაზებს
 22. das Expertentum - ექსპერტიზა
 23. Das finde ich ganz toll (exp.) - ძაან მაგარი მგონია, მაგარია
 24. das geht mir auf die Nerven (exp.) - ნერვებს მიშლის
 25. das Geld behalten (exp.) - ფულის შენახვა
 26. das Gespräch führen (exp.) - საუბრის წარმართვა, საუბარი
 27. das Glück bringen (exp.) - ბედნიერების მოტანა
  das kaputte Geschirr bringt dem Brautpaar das Glück დამტვრეულ ჭურჭელს ბედნიერება მოაქვს სიძე-დედოფლისთვის
 28. das Interesse an, +D wecken (exp.) - ინტერესის გაღვიძება რაღაცის მიმართ
 29. das Interesse an, +D haben (exp.) - ინტერესის ქონა რაღაცაზე
 30. das Licht ausmachen (exp.) - შუქის გამორთვა
  შდრ:
  das Licht anmachen - შუქის ჩართვა
 31. das Schiff halten (exp.) - გემზე ასვლა, გემით გამგზავრება
 32. Das stimmt! (id.) - სწორია; მართალია; ეს მართალია
 33. das Studium abschließen (exp.) - სწავლის დასრულება
 34. das Verbrechen aufklären (exp.) - დანაშაულის გახსნა
 35. das Wissen vermitteln - ცოდნის გადაცემა
 36. die Datei, (pl.) die Dateien (f) [comp] - ფაილი
 37. Daten (vt) [comp] - ჩამოწერა,ჩამოტვირთვა
  (von einem Netzwerkrechner auf ein lokales Speichermedium) herunterladen; downloaden
 38. die Daten (pl) - მონაცემები
 39. die Datenflut (f) [geogr] - ინფორმაციის ნაკადი
 40. das Datum, (pl.) die Daten (n) - თარიღი
 41. die Dauer, (pl.) die Dauern (f) - ხანგრძლივობა
 42. die Dauerausstellung, (pl.) die Dauerausstellungen (f) - მუდმივი გამოფენა
 43. dauerhaft (adv) - განუწყვეტელი, უწყვეტი, სამუდამო
 44. dauern, dauerte, hat gedauert (vi) - გრძელდება
 45. dazugeben, gibt dazu, gab dazu, hat dazugegeben - დამატება, მიმატება (მაგ: საჭმელს მარილი დავუმატეთ)
 46. dazuzählen, zählt dazu, zählte dazu, hat dazugezählt - მოიცავს, მივათვალოთ, ჩავთვალოთ
  Ihr Geburtsdatum können ebenfalls dazuzählen დაბადების თარიღიც შედის
 47. die Debatte, (pl.) die Debatten (f) - დებატები
 48. das Debüt (n) - დებიუტი
 49. definitiv; bestimmt (adv) - ნამდვილად, საბოლოოდ
 50. die Dekoration, (pl.) die Dekorationen (f) [ugs] - დეკორაცია
1 2 3 4 5 6 > >>