ლექსიკონში ნათარგმნია 5231 სიტყვა. აუდიო 1711 Mp3

Audio №

 1. die Übelkeit (f) [med] - გულისრევა
 2. üben (vt) - ვარჯიში, რეპეტიცია
 3. über (prp; +Akk.) - შესახებ, დაახლოებით
 4. überall (adv) - ყველგან
 5. überarbeiten (vt) - ზეგანაკვეთური მუშაობა
 6. überarbeitet; gestresst (adj) - გადაღლილი, დასტრესილი
 7. die Überfüllung (f) - გადატვირთულობა, გადავსება
 8. der Übergang (m) - გადასვლა, გადატანა
 9. überhaupt (adv) - საერთოდ
 10. die Überhitzung (f) - გადახურება
 11. überholen (vt) [Br] - გადასწრება
 12. die Überlappung (f) - გადაფარვა
 13. das Überleben (n) - გადარჩენა
 14. überleben, überlebte, hat überlebt - გადარჩენა ( nur zwei Kinder haben überlebt)
 15. überlegen (adv) - გაანალიზება, ფიქრი
 16. die Überlieferung (f) - გადაცემა(საჩუქრის)
 17. übermorgen (adv) - ზეგ
 18. übernachten (vi) - ღამის გათენება( სასტუმროში...)
 19. die Übernachtung (f) - ღამის გათენება die Übernachtungen
 20. die Übernachtungsmöglichkeit (f) - ღამის გათენების შესაძლებლობა
 21. übernehmen (vt) - თავის თავზე აღება
 22. überqueren; überschreiten (vt) - ქუჩის გადაკვეთა
 23. überraschend (adv) - მოულოდნელი, სიურპრიზით აღსავსე
 24. überraschend; überraschenderweise (adv) - გასაოცრად
 25. die Überraschung (f) - მოულოდნელობა, სიურპრიზი
 26. überschreiben (vt) - ჩაწერა, გადაწერა
 27. überschreiten (vt) - გადაჭარბება
 28. die Überschwemmung (f) [envir] - წყალდიდობა
 29. übersehen (vt) - გადახედვა
 30. der Übersetzer (m) [ling] - თარჯიმანი
 31. die Übersetzung (f) - თარგმნა
 32. die Überstunde (f) - ზეგანაკვეთური სამუშაო საათი
 33. Überstunden machen | Überstunden machend | Überstunden gemacht | zehn Überstunden machen - ზეგანაკვეთური მუშაობა
 34. übertragen (vt) - გადატანა (დაავადების. მაგ. die Krankheit übertragen)
 35. die Übertragung (f) - გადაცემა, გადატანა
 36. die Übertreibung (f) - გაზვიადება, გადაჭარბება
 37. überwiegend (adj) - ძირითადად, უმეტესწილად უპირველეს ყოვლისა
 38. überzeugen - დარწმუნება
 39. überzeugend (adj) - დამაჯერებელი
 40. üblich; gewöhnlich; normal (adj) - ჩვეული, ნორმალური
 41. übrigens - ხო მართლა, სხვათაშორის
 42. die Übung (f) [stud] - სავარჯიშო die Übungen
 43. das Ufer (n) - ნაპირი
 44. die Uhr (f) - საათი
 45. der Umbau (m) - მოდიფიკაცია
 46. der Umfang (m) [anat] - პერიმეტრი, არეალი
 47. umfassen (vt) - მოიცავს
 48. das Umfeld (n) [soc] - გარემო in meinem Umfeld ჩემს გარემოცვაში
 49. die Umfrage (f) [soc] - გამოკითხვა die Umfragen
 50. der Umfrageteilnehmer (m) [Am] - გამოკითხვაში მონაწილე
1 2 3 4 > >>