ლექსიკონში ნათარგმნია 5327 სიტყვა. აუდიო 1725 Mp3

Audio №

 1. die Übelkeit (f) [med] - გულისრევა
 2. üben (vt) - ვარჯიში, რეპეტიცია
 3. über (prp; +Akk.) - შესახებ, დაახლოებით
 4. überall (adv) - ყველგან
 5. überarbeiten (vt) - ზეგანაკვეთური მუშაობა
 6. überarbeitet; gestresst (adj) - გადაღლილი, დასტრესილი
 7. die Überarbeitung (f) - გადამუშავება, რედაქტირება
 8. der Überfall (m) - თავდასხმა
 9. überflüssig (adj) - ნამეტანი
 10. die Überfüllung (f) - გადატვირთულობა, გადავსება
 11. der Übergang (m) - გადასვლა, გადატანა
 12. überhaupt (adv) - საერთოდ
 13. die Überhitzung (f) - გადახურება
 14. überholen (vt) [Br] - გადასწრება
 15. die Überlappung (f) - გადაფარვა
 16. das Überleben (n) - გადარჩენა
 17. überleben, überlebte, hat überlebt - გადარჩენა ( nur zwei Kinder haben überlebt)
 18. überlegen (adv) - გაანალიზება, ფიქრი
 19. die Überlegung (f) - განხილვა, თათბირი
 20. die Überlieferung (f) - გადაცემა(საჩუქრის)
 21. übermorgen (adv) - ზეგ
 22. übernachten (vi) - ღამის გათენება( სასტუმროში...)
 23. die Übernachtung (f) - ღამის გათენება die Übernachtungen
 24. die Übernachtungsmöglichkeit (f) - ღამის გათენების შესაძლებლობა
 25. übernehmen (vt) - თავის თავზე აღება
 26. überqueren; überschreiten (vt) - ქუჩის გადაკვეთა
 27. überraschend (adv) - მოულოდნელი, სიურპრიზით აღსავსე
 28. überraschend; überraschenderweise (adv) - გასაოცრად
 29. die Überraschung (f) - მოულოდნელობა, სიურპრიზი
 30. überschreiben (vt) - ჩაწერა, გადაწერა
 31. überschreiten (vt) - გადაჭარბება
 32. die Überschwemmung (f) [envir] - წყალდიდობა
 33. übersehen (vt) - გადახედვა
 34. der Übersetzer (m) [ling] - თარჯიმანი
 35. die Übersetzung (f) - თარგმნა
 36. die Überstunde (f) - ზეგანაკვეთური სამუშაო საათი
 37. Überstunden machen | Überstunden machend | Überstunden gemacht | zehn Überstunden machen - ზეგანაკვეთური მუშაობა
 38. übertragen (vt) - გადატანა (დაავადების. მაგ. die Krankheit übertragen)
 39. die Übertragung (f) - გადაცემა, გადატანა
 40. die Übertreibung (f) - გაზვიადება, გადაჭარბება
 41. überwiegend (adj) - ძირითადად, უმეტესწილად უპირველეს ყოვლისა
 42. überzeugen - დარწმუნება
 43. überzeugend (adj) - დამაჯერებელი
 44. üblich; gewöhnlich; normal (adj) - ჩვეული, ნორმალური
 45. übrigens - ხო მართლა, სხვათაშორის
 46. die Übung (f) [stud] - სავარჯიშო die Übungen
 47. das Ufer (n) - ნაპირი
 48. die Uhr (f) - საათი
 49. der Umbau (m) - მოდიფიკაცია
 50. der Umfang (m) [anat] - პერიმეტრი, არეალი
1 2 3 4 > >>